English

Про Громадську раду.
 
        Громадська Рада утворена з метою створення умов для впливу громадськості, незалежних наукових спеціалістів, громадських експертів на процес удосконалення українського законодавства у сфері місцевого самоврядування та організацій третього сектору (некомерційного права) на засадах демократизму, професійності, ясності юридичних норм, відповідності потребам українського суспільства, необхідності гармонізації українського законодавства зі стандартами міжнародних правових угод, стороною яких є Україна
 
Інформаційний центр Інституту Далі >>>  

Угода про співпрацю між комітетом Верховної Ради з питань дер-жавного будівництва та місцевого самоврядування і Громадською радою з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору
 
        Сторони: Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (далі – Комітет) в особі Голови комітету Матвієнка Анатолія Сергійовича, що діє на підставі власних повноважень, та Громадська рада з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору (далі — Рада) в особі її Голови Ткачука Анатолія Федоровича
 
Інститут громадянського суспільства Далі >>>  

Декларація про утворення Громадської ради з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору
 
        Ми,представники громадських організацій,науковці та депутати місцевих рад, що підписали цю Декларацію заявляємо про створення громадської ініціативи: Громадської ради з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору
 
Інститут громадянського суспільства Далі >>>